ODKUP KOLES - TRENUTNO NE ODKUPUJEMO RAZEN, ČE PRI NAS KUPITE DRUGO KOLO!!
BUYING USED BICYCLES

  • sOdkup in prodaja rabljenih koles, Teja Zalokar, s.p. V Murglah 95D, 1000 Ljubljana www.zamenjaj-si-kolo.com

KAKŠNA KOLESA ODKUPUJEMO?

Na splošno velja, da odkupujemo kolesa do 100 eur. Trenutno ne odkupujemo otroških koles. Za simbolično ceno od 1  do 5 eur odkupujemo kolesa, ki so za na odpad, kot tudi kolesa v slabšem stanju. Če ste kolo kupili pri nas, nam ga lahko po končani uporabi vedno prodate nazaj.  Ne odkupujemo igrač, čelad, otroških sedežev, skirojev in električnih koles.

  • sTeja Zalokar

POSTOPEK ODKUPA

Kolo lahko pripeljete do nas po predhodni najavi. Ob prodaji sestavimo prodajno pogodbo, zato s seboj prinesite osebni dokument. Ne odkupujemo koles, ki imajo namerno uničene številke okvirja oziroma če se ne izkažete z osebnim dokumentom. Dogovorjeno kupnino vam izplačamo takoj.

  • sOdkup in prodaja rabljenih koles, Teja Zalokar, s.p. V Murglah 95D, 1000 Ljubljana

REDEMPTION PROCEDURE

In general, we buy bicycles up to 100 euros. We buy adult, youth and children's bicycles, including balance bikes. For a symbolic price of 1 to 5 euros, we buy bicycles that are for waste dump, as well as bicycles in poor condition. If you bought the bike from us, you can always sell it back to us after use. We do not buy toys, helmets, child seats, scooters and electric bicycles.
You can bring the bike to us by prior arrangement. We make a sales contract, so bring your ID with you. We do not buy bicycles that have intentionally destroyed frame numbers or if you do not prove yourself with an identity document. We pay you the agreed purchase price immediately.